Astroloji Bilimi Nedir?

Astroloji Bilimi Nedir?İnsanoğlunun kendisini, etrafındakileri, doğayı, çevresini bilhassa dünyayı keşfetmesi yazılı tarihin çok öncesine dayanır. Bilimin evreni sistematik bir şekilde gözlem ve deney yoluyla incelenmesi olarak ele alırsak; doğa bilimleri insanoğlunun ilgilendiği ilk bilim dalları arasında yer alır. İnsanlar canlıları incelemişlerdir ki bu biyolojidir, maddeyi incelemişlerdir ki bu da kimya ve fiziktir. Gökyüzü ise insanoğlunun anlamlandırmak için en çok çaba harcadığı araştırmaların başını çekmiştir. Bu yüzden genel olarak en kapsamlı araştırmalar gökbilimi üzerine yapılmıştır.

Güneş, ay, yıldızlar, dünyanın hareketi ve en önemlisi gökyüzü ve yeryüzünün, dünyanın kendi içindeki bu dengesinin insan yaşam, karakteri, kişiliği, geleceği üzerine bir etkisinin olabilirliği ve eğer böyle bir şey varsa bu sistemin nasıl işlediği temel soruydu. İşte bu soru astrolojinin doğduğu soruydu!

Astroloji kısacası gezegenlerin, yıldızların hareketlerini inceleyip bu hareketlerin insanlar üzerindeki olumlu, olumsuz, genel etkilerini inceleyen bilim dalıdır. İnsanların gökyüzünü incelemeleri onların var oluşlarından bu yana olduğunu düşünürsek astrolojiyi bilimlerin en eskisi sayabiliriz. Bu çıkarımı medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan Mezapotamya‘da bulunan kanıtlar desteklemektedir. Mezapotamya’da gezegenlerin insanları etkileyen tanrılar olduğuna inanılırdı ve bu yüzden gökyüzü incelenmeli, yıldızların gezegenlerin hareketleri kayıt altına alınmalıydı. Bunu da geometri biliminin katkısıyla yaptılar. Yunanlılar ise bunu kendi mitolojileriyle birleştirip zodyaka dayandırdıkları astrolojilerini oluşturdular. Zodyak burçlar kuşağı olarak bilinse de aslında ekliptiğin etrafında güneşin ve gezegenlerin döndüğü bir kuşaktan başka bir şey değildir.

Astroloji çoğu kişinin sandığının aksine insanın geleceğiyle ilgili bilgi vermez, insanın içinde bulunduğu ruh halinin ne gibi etkiler içerisinde olacağına dair bilgiler verir. Astrolojide insanın karakter yapısı çok önemlidir. Astrolojiye göre insanın karakterine etki eden birçok unsur vardır. Gökyüzü yani yıldızlar, yeryüzü, doğduğu ülke, şehir, köy, ailesi bu unsurlardan bazılarıdır.

Paylaş...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir