Satranç Nedir? Kuralları Nelerdir? Nasıl Oynanır?

Satranç Nedir? Kuralları Nelerdir? Nasıl Oynanır?Günümüzün moda deyişiyle, strateji oyunlarını düşününüz. Bu oyunların atası kabul edilebilecek bir oyundur satranç. Askerler, kale, at, fil, şah ve vezir figürlerini barındıran, belli hareketlerle, sonsuz kombinasyonlar yaratılarak oynanan bir savaş stratejisi oyunu gibidir. Çıkış noktasına bakıldığında, çağının çok ilerisinde bir zihin yapısı tarafından ortaya konduğu, açıkça görülmektedir. Kültür emperyalizminden ve globalleşmenin olumsuz etkilerinden, en az etkilenen ve orijinalliğini olduğu gibi koruyabilen, ender tarihi değerlerden biridir satranç.

Düşünce yapısını olması gerektiği hale getiren, geliştiren ve ilerleten bir oyundur. Satranç, zamanımızda ortaya çıkan pek çok strateji oyununun atasıdır. Değeri zaman içinde anlaşıldı ve son yıllarda, okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya bile başlandı. O kadar evrensel bir değerdir ki, uluslararası müsabakaları yapılmakta ve şampiyonları gerçekten büyük saygı görmektedir. Hakkında yazılmış yüzlerce kitap olmasına rağmen, hala gizemli tarafları olduğu bilinmektedir.

Satranç Nedir?

Satranç Nedir?Satranç, 6. Yüzyılda, Hindistan’da ortaya çıkmış, taşların görüntüleri zamanla değişmiş olsa da, kuralları hiç değişmemiş, kralların oynayacağı kadar ciddi ve eğitici bir oyundur. Zamanla, tüm dünyaya yayılmış, Mısır’daki tarihi kalıntılarda bile izlerine rastlanmıştır. Tüm dünyada saygı duyulan, özel ve eğitici bir oyundur.

Satranç, federasyonlaşmış kulüpleri olan, çok ciddiye alınması gereken ve sürekli antrenman yapılması gereken, kendine has bir felsefesi olan bir zihin sporudur. Kendine has felsefesi ile düşünce ve zihin yapısını geliştirdiğinden, gerçek bir satranç oyuncusunun tüm hayata bakışını ve davranışlarını geliştirebilir, herhangi bir şeyi yapmadan önce, sonradan karşısına çıkabilecek 3 belki de 4 hamle sonrasını bile hesaplayabilir hale getirir.

Satranç Kuralları Nelerdir?

Satranç Kuralları Nelerdir?Satranç tahtası üzerindeki ordunuzun, düşman ordusunu temsil eden karşı ordunun elemanları olan taşları elde etmektir amaç. Bunu gerçekleştirebilmek için, elinizdeki taşları belli kurallar dahilinde hareket etme hakları vardır.

  • Piyon: Ordunun er askerlerini temsil eder. Zayıf bir taş gibi görünse de, diğerlerinden farklı olarak, karşı oyuncunun önündeki ilk sıraya ulaştığından, vezir gibi hareket edebilmek gibi bir şansı vardır. Başlangıçta, önü açıksa, iki kare birden atlayabilir, onun haricinde tek sıra düz ilerleyebilir. Geri gelemez. Çapraz karedeki, rakip taşını alabilir. Özel başlangıç hamlelerinin başkahramanıdır. Zayıf gibi görünmesine rağmen, güçlü bir savunma taşıdır.
  • Kale: Düz ve sınırsız hareket edebilir. Bulunduğu sütun ve satırda, isterse tek, önü açıksa sonuna kadar gidebilir.
  • Fil: Bulunduğu renkteki çaprazında, istediği kadar kare gidebilir. Önünde taş varsa, ilerleyemez.
  • At: L şekli çizerek ilerler. Önünde taş varsa, üstünden atlayabilir, konulacağı karenin boş olması veya alınacak düşman taşı olması yeterlidir.
  • Vezir: Ordunun en çok şekilde ve rahat hareket edebilenini temsil eder. Kale ve filin bütün hareketlerini yapabilir.
  • Şah: Kaybedilmesi, oyunun kaybedilmesi demek olduğundan, çok önemli ve korunması gereken bir taştır. Önemine nazaran, oldukça kısıtlı hareket yeteneği vardır. Her yöne, tek kare ilerleyebilir.

Nasıl Oynanır?

Nasıl Oynanır?A’dan, H’ye ve 1’den, 8’e kadar numaralandırılmış; toplam 64 adet, siyah ve beyaz kareden oluşan, karşılıklı iki kişi ile oynana bir oyundur. Her iki oyuncunun; 8’er tane piyonu, 2’şer tane kalesi, 2’şer fili, 2’şer atı, 1’er şahı ve 1’er veziri vardır. Sırayla, karşılıklı birer hamle yapılarak oynanır. Hamle sırasında, zaman kısıtlaması yoktur, acele ile oynanan bir oyun değildir. Her hamlede, karşı oyuncudan bir taş alma ve hepsini elde etme prensibiyle oynanır. Taşların, belli hareket etme şekilleri vardır ve bunun dışına çıkılamaz.

Paylaş...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir