Teknolojinin Zararları Nelerdir? Tartışılabilir Mi?

Teknolojinin Zararları Nelerdir? Tartışılabilir Mi?Teknolojiyi; insanın ilk varoluşundan bu yana, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullandığı aletler ve bilgiler olarak, en kısa şekilde tanımlamak mümkün. 18. yüzyılın ikinci yarısında, insan gücü yerine geçecek buharlı makinelerin icat edilmesi, üretilmesi ve kullanımının yaygınlaşmasını içeren döneme sanayi devrimi denmektedir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın başları içinse, teknoloji devrimi denebilir.

Başlangıçta barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak, hayatta kalabilmek, insanoğlu için yeterliydi. Ancak yapısı gereği, bir ihtiyacı karşılandığında, daha az hayati olan diğer ihtiyacının karşılanması peşine düşen insanın, ihtiyaçları artmaya devam etti. Sonsuz gibi görünen ihtiyaçları karşılamak için yeni makineler, yeni teknolojiler üretti insan. Ürettiği bu teknoloji; işlemek için hammaddeyi yeryüzünden koparıp aldı. Hep daha fazlasını üretmeye ihtiyaç duydu insan, nüfus arttıkça, daha fazla hammaddeye ihtiyaç duyuldu.

Teknolojinin Zararları Nedir?

Teknolojinin Zararları Nedir?İktisat biliminin çıkış noktası; ihtiyaçların sınırsız, kaynakların kıt olması ve bu yüzden kaynak kullanımında ekonomik olmanın gerekliliğidir. Ancak; insan nüfusunun dünya üzerinde hızla artması, tüketimin çok büyük bir hızla artmasına sebep olmuştur. Teknolojiyi üreten, kaynakları tüketen insan, gezegenimize verdiği zararı geç fark etmiş, zararın aza indirilmesi için çalışmaya başlamıştır. Uzun zaman, bilinçsizce ve yerine yenisini koymadan tüketen insan, kaynakların hızla tükenmesini çaresizce izlemek zorunda kalmıştır.

İnsana hizmet etmek için hızla yenilenen, gelişen teknolojinin en büyük zararı yine insana olmuş, geleceğini tehlike altında bırakmıştır. Teknolojinin bir diğer zararı; insanı yalnızlaştırması, gerçeklerden soyutlaması, yeniliklerden zor tatmin olur hale getirmesi, her şeyi hızla tüketmesine sebep olması da en az dünyaya verdiği zarar kadardır. Özetle; “Teknolojinin zararları nedir?” sorusuna verilebilecek en doğru cevap, “Çevre kirliliğidir.”

Teknolojinin Zararları Tartışılabilir mi?

Teknolojinin Zararları Tartışılabilir mi?Teknolojinin zararlarını tartışmak mümkün olsa da daha çok tartışılan kar ve zarar dengesidir. Sosyal yapısı gereği, ihtiyaçlar hiyerarşisinde görüleceği üzere, sadece barınma ve beslenme, insanın hayatta kalması ya da kendini gerçekleştirmesi için yeterli olmamaktadır. Daha iyinin, daha mükemmelin peşinde koşmak, insanlığın var olması için gereklidir. “Teknoloji zararlıdır” demek kadar, “Teknolojinin hiç bir zararı yoktur” demek de kulağa pek doğru gelmiyor. Bakılan tarafa, varılmak istenen hedefe göre değişebilecek bu cevaplar, uzun tartışmalar sonucu bulunabilir.

Gelişen tıp teknolojine bakarak teknolojik aletler sayesinde, kısa bir zaman öncesine kadar yapılması mümkün olmayan cerrahi ameliyatlar için, teknoloji sayesinde kanseri bile tedavi edebilen ilaçlar için, zararlıdır denebilir mi? Bir insanın bile kurtarılmasına araç olsa, teknoloji için; kötüdür, zararlıdır, denebilir mi? Tüm dünyadaki, su ve oksijen dolaşımının başlangıç yeri kabul edilen yağmur ormanlarının, plansız ve oransız kesilmesi sonucu, yok edilme noktasına gelmiş olmasına bakarak, “Teknoloji zararsızdır” denebilir mi? Dünyadaki kaynakların korunması adına, insandan vazgeçilebilir mi?

Teknolojinin Zararlarını Azaltmak Adına Ne Yapılabilir?

Teknolojinin Zararlarını Azaltmak Adına Ne Yapılabilir?Bu durumda anahtar kelime; dengedir. İnsan var olmak, daha iyiye sahip olmak ister, bunun için çalışır, üretir. Kaynakların kıt olduğu bilinciyle, kestiği ormanların yerine yenilerini kurarak, enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı barajları, doğal hayatın kesintiye uğramamasını sağlayacak şekilde yapmak gibi yöntemlerle, kendisinin ve dünyanın geleceği için, dengeyi sağlamaya çalışabilir. Hatta teknolojinin bizzat kendisi, bu denge sağlama işi için kullanılabilir. Yakın tarihe bakıldığında, insanın teknolojide yakaladığı yüksek hızlı ilerleme ivmesi sayesinde, yine teknoloji ile dünyayı kurtarabileceğini umut edilebilir. Benliğini unutup, teknoloji kullanımı konusunda, aşırıya kaçmaya başlayan insan da bu denge kurma olayını zamanla öğrenerek, yeniden sosyalleşerek, dünya ile bütünleşerek, dünya üzerinde insan ve teknoloji arasındaki dengeyi kurarak var olmaya devam edebilir.

Paylaş...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir